Se alle arrangementer

Festgudstjeneste med efterfølgende brødtort og kaffe i konfirmandhuset

Fællessang med ”de forbudte sange” ved museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen. Samarbejde mellem Grænseforeningen Aabenraa og Løjt og Genner menighedsråd, Løjt Forsamlingshus og Højskoleforeningen. Efter Sønderjylland kom under preussisk herredømme, kom der efterhånden større og større pres på de danske traditioner. Nogle af danske sange blev forbudt. Når der kom besøg fra kongeriget nede i Sønderjylland, skulle der synges i den blå sangbog. Så blev der for eksempel sagt "Vi synger nummer 240", men når de slog op, så stod nummeret der og ellers ingenting. "Det er jæn a' de forbudt' sang', dem ka' vi u'ena'". De sang jo de danske sange nede i Sønderjylland, men så havde de en vagtpost, der kunne holde øje med, om den tyske gendarm kom ridende. Der var en til begge sider. Hvis der så blev meldt "Den tysk' gendarm, han komme'", så slog de over og sang tyske sange, indtil han var redet forbi. Så fortsatte de ligesom ingenting var sket. Kilde: HistorieVejen.dk