Se alle arrangementer

Foredrag om Dannevirkemænd og Ejderfolk - den grænsepolitiske opposition

Afdelingschef for Viden og Samlinger på Museum Sønderjylland Axel Johnsen fortæller om Dannevirkemænd og Ejderfolk - den grænsepolitiske opposition

Efter 1. Verdenskrig og efter det tyske kejserriges undergang, skulle Europas grænser trækkes på ny. Det skete bl.a. efter nationalitetsprincippet, og sønderjyderne fik lov til at stemme sig hjem. Men det var ikke alle, der syntes, at grænsen skulle drages på grundlag af selvbestemmelsesretten. Ikke afstemning, men afstamning skulle være ledetråden. Det blev til en bitter strid. De kredse, der ønskede en grænse ved Dannevirke, den gamle kulturgrænse, eller helt nede ved Ejderen, gav ikke op! Dannevirkemændene og Ejderfolkene arbejdede for Sydslesvigs forening med Danmark fra grænsedragningen i 1920 til Tysklands kapitulation i 1945.

Axel Johnsen dokumenterer, at Dannevirkemændene i hele mellemkrigsperioden var ganske aktive for på længere sigt at få Sydslesvig tilbage til
Danmark. Forfatteren kalder aktivisterne for "Dannevirkemænd", når det gælder første halvdel af perioden, og for "Ejderfolk" i den anden halvdel.

Arrangementet afholdes sammen med Folkeuniversitetet.