Se alle arrangementer

Grænseforeningen Aalborgs tur 2020

Til området omkring Slesvig med bla. Gottorp Slot og Dannevirke

Mandag 31. august - torsdag 3. september med overnatning på Agerskov kro