Se alle arrangementer

Generalforsamling

Generalforsamlingen forventes at afholdes kl. 21.45, idet der forinden med start kl. 19.30 er programsat et foredrag af forfatter og journalist Anne Dorthe Holm om Krigens Stærke Kvinder, herunder Ulla Kunøe, som stod bag sprængningen af Knivsbjergtårnet.

Dagsorden for Generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens mundtlige beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2020
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2022
 5. Forslag 
 6. Valg af styrelsesmedlemmer
  Følgende er på valg:
  Günther Kiel og Birthe Jacobsen -  modtager genvalg
 7. Valg af suppleant
  Jutta Byrialsen - modtager ikke genvalg
  En suppleant er vakant
 8. Valg af revisor 
  Per C. Byrialsen – modtager ikke genvalg
 9. Eventuelt