Se alle arrangementer

KONFLIKTEN MELLEM RUSLAND OG UKRAINE

ANNA LIBAK

Den 24. februar 2022 invaderede Rusland Ukraine. Ifølge EU og USA truer den russiske aggression med at undergrave den europæiske sikkerhedsarkitektur, som blev indstiftet med ophøret af den kolde krig i 1990’erne. Ifølge russerne er der aldrig blevet indstiftet en ny verdensorden siden Sovjetunionens opløsning. Tværtimod har EU og USA gennem NATO og EU’s aktive ekspansion mod øst undermineret alle forsøg på at etablere en ny kollektiv retsorden. Så hvad vil der ske? Går den vestlige verden i opløsning? Gør Rusland? Står vi på tærsklen til tredje verdenskrig? Aften med foredrag og diskussion.
Anna Libak: udlandsredaktør på Weekendavisen. Besidder specielt kendskab til Rusland. Har ofte siden midten af halvfemserne advaret mod udviklingen i Rusland.