Se alle arrangementer

Taberne og Vinderne

Forfatteren Linda Lassen fortæller Genfor­eningens historie både set som ”vindernes” historie og ”tabernes” historie. Hendes fore­drag er baseret på hendes to historiske roma­ner: ”Men sko må man have”  og ”Jens og Marie – en genforeningsroman”. I romanen ”Men sko må man have” fortæller Linda Lassen historien om vandrelærerinden Henriette Gubi, der i Nordslesvig, som var hen­des hjemstavn, kæmpede kampen for bevarelse af det danske sprog på trods af forbud og over­greb fra det preussiske styre. Hun gik rundt til de danske gårde og lærte forældrene at undervi­se deres egne børn i det danske sprog. Hun var medvirkende til, at danskheden blev bevaret i Nordslesvig, og at man kunne komme ud af af­stemningen i 1920 som den vindende part. ”Jens og Marie” handler om den unge redaktør Jens Jessen på Flens­borg Avis. Han møder københavneren Marie, som bliver optaget af den sønderjyske sag, og hun og Jens bliver gift. Romanen beskriver, at trods enighed om målet med en genforening, så var der personlige uenigheder mellem Jens Jessen og H.P. Hanssen. De personlige forhold mellem Jens og Marie og hans øvrige familie påvirkede hans rivalisering med H.P. Hanssen. Romanen giver et billede af Maries fortsatte kamp for dansk­heden efter Jenses død, hvor hun overtog ansvaret for Flensborg Avis. Hermed er det en beskrivelse af tabernes kamp, da det ikke lykkedes at få Flensborg med til Danmark.