Se alle arrangementer

Dannebrog - historien om vort nationale symbol

Foredrag ved Hans Christian Bjerg, fhv. overarkivar i Rigsarkivet og chef for Forsvarets Arkiver.

Danmark har verdens ældste nationalflag. Det er samtidig et af vores få fælles symboler i et efterhånden meget broget samfund. Der er knyttet en række myter til flagets historie, men vi har også mange kendsgerninger bevaret om flagets udvikling. I flagets lange historie har det undergået en status fra kongeflag over anvendelsen som nationens flag til folkets flag, som vi kender og anvender det i dag. På trods af dets lange historie, er vi et af de lande, der aldrig har fået en flaglov, hvad der har nogle pudsige konsekvenser. 

Der vil blive redegjort for Dannebrogs udvikling og for, hvorledes brug og praksis er i forbindelse med flaget. Et område, hvor flaget i de seneste 150 år har haft stor betydning, er Sønderjylland, og derfor hører flaget i høj grad sammen med arbejdet i Grænseforeningen.

Hans Christian Bjerg har været overarkivar i Rigsarkivet og chef for Forsvarets Arkiver. Han har en omfattende produktion bag selv, og er historisk konsulent for Danmarks-Samfundet. I 2006 udgav han ”Dannebrog – historien om et national symbol”, der blev genudgivet i 2019. I forbindelse med foredraget vil det være muligt at erhverve denne bog til en favørpris.

Efter foredraget er der sandwish (indpakket) og vin og vand. 

Der er begrænset deltagerantal på grund af coronaen

Skriftlig tilmelding på mail: horsholm@graenseforeningen.dk