Se alle arrangementer

Foredrag af tidl. generalkonsul Henrik Becker-Christensen ’Diplomat i grænselandet’

Henrik Becker Christensen

Henrik Becker-Christensen var dansk generalkonsul i Flensborg fra 1998 til 2017. Han fortæller bl.a. om sit virke som diplomat i Sydslesvig. De sidste årtiers nationale udvikling var præget af forsoning - og problemer omkring mindretalspolitikken. Ses i fælles markering af nationale mindedage, Istedløvens tilbagevenden til Flensborg, problemer med ligestillingen på skoleområdet og SSW’s undtagelse for 5 %-spærrereglen ved landdagsvalget.