Se alle arrangementer

Foredrag v/Hanne Sundin og Generalforsamling

Kære medlemmer af Grænseforeningen i Hørsholm, Det Grønne Område og Gentofte

 

Godt nytår til alle! En særlig velkomst til de, som hidtil har været medlemmer af Sønderjysk forening i Gentofte, og som i efteråret besluttede at søge fusion med Grænseforeningen Hørsholm og Det Grønne Område.

 

Med dette brev præsenteres forårets program i foreningen. Vi tager udgangspunkt i et meget aktuelt emne for foreningen, nemlig hvad og hvordan skal vort virke være i årene fremover? Ikke mindst i dag, hvor det dansk-tyske grænseland fremstår som det lysende eksempel i Europa på fredelig og frugtbar sproglig og kulturel sameksistens.

 

Venlig hilsen

Erling Rørdam, formand

Hanne Sundin er direktør i Grænseforeningen

Hanne Sundin er direktør i Grænseforeningen

Foto: Thomas Tolstrup

Grænseforeningen – over 100 år. Og ”still going strong”?

Hanne Møllegaard Sundin er ny direktør i Grænseforeningen siden 1. marts 2022. Hanne har oprindeligt læst statskundskab og har siden studierne arbejdet i forskellige foreninger med såvel politik som uddannelse og medlemspleje og regionalforeninger. Hanne kommer oprindeligt fra Fyn, men halvdelen af familien er fra Aabenraa, så Hanne er hjemme i den del af Sønderjylland.

 

Som ny direktør er det en defineret opgave sammen med bestyrelsen for landsorganisationen at tegne en ny strategi for Grænseforeningen. Efter 100 år på banen er det oplagt at spørge, om foreningen stadig har en rolle at spille og hvilken. Det arbejde er i gang og Hanne vil rulle ud, hvor langt strategien er, og give mulighed for, at vi lokalt kan komme med input. Sideløbende med strategien skal der findes en ny vej, der sikrer lokalforeningerne og det lokale engagement i fremtiden. Den dialog vil Hanne lægge op til, at vi tager sammen.

 

Efter foredrag og dialog afholdes Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden, jf. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Styrelsens beretning for det forløbne år 2022
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Grænseforeningen i Gentofte (Sønderjysk Forening i Gentofte kommune) har på generalforsamling den 3. oktober 2022 besluttet at søge fusion med Grænseforeningen Hørsholm og Det Grønne Område. I denne anledning foreslås det, at foreningens vedtægt fremtidig kommer til at omfatte Hørsholm, Det Grønne Område og Gentofte, se vedlagte ændringsforslag: "Vedtægt for Grænseforeningen Hørsholm, Det Grønne Område og Gentofte".
 5. Valg til styrelsen i overensstemmelse med vedtægtens § 3.
  Styrelsen består af Iben Skibsted Klæsøe, Benno Aulby, Bodil Gessø Hansen, Grete Strauss, Henrik Høyer-Hansen, Annette Foldberg, Annette Skov og Erling Rørdam (formand).

 

På valg er Iben Skibsted Klæsøe, Bodil Gessø Hansen, Henrik Høyer-Hansen, Annette Foldberg, Annette Skov og Erling Rørdam. Alle er villige til genvalg.

Nyvalg: Styrelsen opstiller Ole Andkjær Christensen.
Det indstilles at Iben Skibsted Klæsøe, Bodil Gessø Hansen, Henrik Høyer-Hansen og Erling Rørdam vælges for 2 år og Annette Foldberg, Annette Skov og Ole Andkjær Christensen for 1 år.

 1. Valg af revisor i overensstemmelse med vedtægternes § 6.
 2. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til styrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 3. Eventuelt

Der serveres sandwich, vin og vand. Pris 50 kr. Alle er velkommen!

Forslag til vedtægtsændringer er udsendt pr. Mail eller pr. Brev.