Se alle arrangementer

'Grænseforeningen efter 2020'. Foredrag og generalforsamling

Biskop Peter Skov-Jacobsen (Københavns stift)  holder foredraget 'Grænseforeningen efter 2020'.

Efter foredraget afholdes den årlige generalforsamling.

Obs: Udsat grundet Covid-19

Peter Skov-Jacobsen, biskop i Københavns Stift og indstillet til Grænseforeningens nye formand vil tale om ’Grænseforeningen efter 2020’.

Peter Skov-Jacobsen udtaler, at nationen, Europa og Verden vil være i vores sind i de næste mange år og mange politiske processer vil kun lykkes, dersom vi formår at skabe en åben nationalitet. Peter Skov-Jacobsen vil føre Grænseforeningen videre og stå i spidsen for at fortsætte den udvikling af foreningen, som har præget den og dens virke i de seneste år.

Peter Skov-Jacobsen, som blev cand. theol. fra Københavns Universitet i 1992, har været biskop over Københavns Stift siden 2009.

Peter Skov-Jacobsen er godt kendt med grænselandets historie, idet familien har sønderjyske aner og kendskab til, hvad der rører sig i menighederne og har gennem sit virke i internationale organisationer et stort kendskab til, hvilke holdninger, der er til det danske samfund ude i verden.

Efter foredraget er der sandwich (indpakket) og vin og vand.

 

Generalforsamling mandag den 19.april 2021 - efter foredraget

Der indkaldes til den årlige generalforsamling for Grænseforeningen Hørsholm og Det Grønne Område. Generalforsamlingen afholdes efter foreningens vedtægter §7.  Foreningens vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside: www.graenseforeningen.dk/hørsholm.

Jf. §7, stk. 4, så er følgende styrelsesmedlemmer Bodil Gessø, Gunnar Krabbe, Erling Rørdam og Iben Skibsted Klæsøe på valg. Alle er villige til genvalg. Til nyvalg: Henrik Høyer-Hansen

 

Der vil være håndsprit på bordene. Deltagerne opfordres til at blive siddende fra start til slut, sådan som coronareglerne påbyder.