Se alle arrangementer

'Grænseforeningen efter 2020'. Foredrag og generalforsamling

Biskop Peter Skov-Jacobsen (Københavns stift)  holder foredraget 'Grænseforeningen efter 2020'.

Efter foredraget afholdes den årlige generalforsamling.

 

Arrangementet er aflyst grundet Covid 19 restriktioner. Arrangementet søges afholdt snarest muligt

Peter Skov-Jacobsen, biskop i Københavns Stift og indstillet til Grænseforeningens nye formand vil tale om ’Grænseforeningen efter 2020’.

Peter Skov-Jacobsen udtaler, at nationen, Europa og Verden vil være i vores sind i de næste mange år og mange politiske processer vil kun lykkes, dersom vi formår at skabe en åben nationalitet. Peter Skov-Jacobsen vil føre Grænseforeningen videre og stå i spidsen for at fortsætte den udvikling af foreningen, som har præget den og dens virke i de seneste år.

Peter Skov-Jacobsen, som blev cand. teol. fra Københavns Universitet i 1992, har været biskop over Københavns Stift siden 2009.

Peter Skov-Jacobsen er godt kendt med grænselandets historie, idet familien har sønderjyske aner og kendskab til, hvad der rører sig i menighederne og har gennem sit virke i internationale organisationer et stort kendskab til, hvilke holdninger, der er til det danske samfund ude i verden.

Efter foredraget er der sandwish (indpakket) og vin og vand.

 

Generalforsamling mandag den 8. februar 2021 - efter foredraget

Der indkaldes til den årlige generalforsamling for Grænseforeningen Hørsholm og Det Grønne Område. Generalforsamlingen afholdes efter foreningens vedtægter §7.  Foreningens vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside: www.graenseforeningen.dk/hørsholm.

Jf. §7, stk. 4, så er følgende styrelsesmedlemmer Bodil Gessø, Gunnar Krabbe, Erling Rørdam og Iben Skibsted Klæsøe på valg. Alle er villige til genvalg.

 

Der vil være håndsprit på bordene. Deltagerne opfordres til at blive siddende fra start til slut, sådan som coronareglerne påbyder.