Se alle arrangementer

Foredrag og generalforsamling

Hans Jørgen Bonnichesen, tidligere chefkriminalinspektør ved politiet, fortæller om: ’Barn af grænselandet’. I 2020 er det som bekendt 100 år siden, at Sønderjylland igen blev forenet med Danmark. Denne begivenhed fejres i hele Danmark med forskellige initiativer. Hans Jørgen Bonnichsen er barn af grænselandet og vil i dette foredrag gennem familiens og egen – ikke altid lige lykkelige historie – fortælle om, hvilken betydning det havde og stadig har, og hvilke konflikter der opstår ved at være en del af to kulturer. Fortællingen begynder med det smertelige nederlag i 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland, der i hele 56 år var en del af det stortyske rige. 5000 unge sønderjyder mistede livet i Første Verdenskrig – en kamp, der ikke var deres. H. J. Bonnichsen mistede tre onkler. Mange kom hjem invalideret og mærket på livstid. Vendepunktet i 1920 blev et lyspunkt i mange familier, men den efterfølgende 2.Verdenskrig splittede igen mange familier og helede ikke sårene og det belastende naboskab. Aftalerne i Bonn og København i 1955 var med til at beskytte mindretallene nord og syd for grænsen. Hans Jørgen Bonnichsen har været chefkriminalinspektør ved politiet i mere end 40 år. I 20 år var han en del af Rejseholdet, hvor han beskæftigede sig med alt lige fra drab til bedrageri. Efterfølgende fungerede han som souschef for Rejseafdelingen og som operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste. Efter foredraget serveres der sandwich, vin og vand.
Alle er velkommen!