Se alle arrangementer

Generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægter. Efter generalforsamlingen er der smørrebrød, øl og vand samt
kaffe/te. Velkommen til en hyggelig aften med fællessang og socialt samvær. Bestyrelsen vil også gerne høre forslag og ønsker til kommende arrangementer.