Se alle arrangementer

Generalforsamling

Underholdning:   Duoen Toneart / Poul Kjellberg & Hans Ulrik Riisgaard

Klint v Fyn

Privatfoto

Dagsorden iflg. Vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens beretning og drøftelse af denne

4. Regnskabsaflæggelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Traktement ca. kl. 18.00:   Mormor - mad

Vær med til at sætte dit præg - Kom med i vores bestyrelse: Dorit Myltoft

Med venlig hilsen

Formand:  Dorit Myltoft           tlf. 23695318  email: doritmyltoft@gmail.com

Sekretær: Hans Ulrik Balslev til. 20470408 email: humb@mail.dk

Kasserer: Inge B. Napora      tlf. 23433635 email: ingenapora@gmail.com

Medlem: Lone Smith             tlf. 29267983 email: lonesmith123@gmail.com