Se alle arrangementer

Generalforsamling med spisning og duoen "Toneart"

Engagér dig og sæt dit aftryk på Grænseforeningen i Odenses fremtid

Odense Grænseforening holder generalforsamling i Odense Marineforenings stemningsfyldte lokaler fyldt med historik og fortællinger. Udenfor lokalet kan du se Odenses nye genforeningssten.

Vær med til at præge Odense Grænseforening fremover. Deltag i generalforsamlingen og oplev ægte mormormad og dygtige musikere, når duoen Toneart optræder. Det er næsten gratis at deltage og du får kun masser igen ved at blive medlem af bestyrelsen.

Dagsorden iflg. Vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. formandens beretning og drøftelse af denne

4. Regnskabsaflæggelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Traktement ca. kl. 18.00:   Mormor - mad

Traktementet kræver tilmelding