Se alle arrangementer

Markering af genforeningen

Randers Kammerorkester og foreningslivet i Randers markerer genforeningen

Med: Bertel Haarder, Ole Skov Thomassen og Randers Kammerorkester

Billet købes på Værket eller på Randers Kammerorkesters hjemmeside

Arrangør: Vorup, Kristrup og Sct. Clemens Højskoleforeninger, Højskoleforeningen

for Randers og Omegn, Randers Amts Historiske Samfund,

Grænseforeningen f. Randers & Omegn, Randers Bibliotek, Randers Folkeuniversitet og

Randers Kammerorkester.