Se alle arrangementer

Adventsmøde med foredrag ved generalkonsul Kim Andersen

Vi begynder vores traditionsrige adventsmøde med gløgg og klejner. Derefter vil generalkonsul Kim Andersen fortælle om sit virke i Sydslesvig som dansk repræsentant syd for grænsen – og som repræsentant for mindretallet i dansk sammenhæng. Vi vil naturligvis også synge advents- og julesalmerog -sange og hygge os over kaffebordet.