Se alle arrangementer

Foredrag: ”Sydslesvig som porten til Norden”

Anke Spoorendonk, formand for Foreningen Norden i Sydslesvig, har gennem mange år været en markant personlighed i det danske mindretal og bl.a. været justits-, kultur-, Europaminister i den slesvig-holstenske landsregering. Anke Spoorendonk vil bl.a. give sit bud på ”Hvad kan vi som mindretal og som Foreningen Norden bidrage med i det nordiske samarbejde?”