Se alle arrangementer

Sydslesvig som porten til Norden

i samarbejde med Foreningen Norden og Folkeuniversitetet

Anke Spoorendonk har gennem mange år været en markant personlighed i det danske mindretal og som sådan bl.a. været minister (justits, kultur, Europa) i den slesvig-holstenske landsregering. Hun er nu formand for Foreningen Norden i Sydslesvig. Anke Spoorendonk vil bl.a. give sit bud på: ”Hvad kan vi som mindretal og som Foreningen Norden bidrage med i det nordiske samarbejde?”

Pris inkluderer foredrag og kaffe.