Se alle arrangementer

Tredagstur til Sønderjylland, Sydslesvig og de nordfrisiske halliger

Vi besøger grænselandet til september med stop ved bl.a. Frøslevlejren, Dannevirke og de nordfrisiske halliger.

Turen er Fredag 13. september - søndag 15. september. Fredag starter vi kl.7.30 fra Ringsted stationsplads og kører via Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen til formiddagskaffe på rasteplads Hylkedal. Derefter fortsættes til Frøslevlejren, der besøges efterfulgt af frokost på Bov Kro. Derfra kører vi over grænsen ned til Danevirke, hvor en guide viser os "Porten til Norden", Kong Vldemar den Storfes berømte Valdemarsmur af brændte sten samt besøg på Skanse14. Derfra køres til vores hotel, hvor der er mulighed for gratis bowling inden den 3 retters menu serveres. Kl. 20.00-22.00 har vi vores berømte sociale arrangement, hvor vi drikker kaffe og synger mange af Højskolesangbogens sange. Lørdag skal vi på heldagstur i Vadehavet fra Halvøen Nordstrand. Vi sejler forbi øen Pelworm og halligen Hoge ud til den yderste ø Amrum. Her skal vi på rundtur i deres lokale bus, hvor vi har en guide med, der fortæller om øen og livet på en ø i Vadehavet. Vi spiser frokost på øens kro og efter nogen tid til kaffe mm, sejler vi videre forbi halligerne Langeness og ôland via øen Föhr til Dagebüll, hvor vores bus venter. Søndag kører vi til gudstjeneste i den danske kirke i Hanved, hvorefter vi kører via "Istedløven" til middag med hyggelige og spændende ritualer sammen med St. Knudsbrødrene i den berømte og flotte sal på St. Knudsborg i Flensborg,  hvor flere danske konger begejstret har deltaget, ligesom prins Henrik var og prins Joachim er medlem. Derfra køres via en grænsebutik tilbage til Ringsted, hvor vier ca. kl. 19.30. Evt. interesserede fra andre områder er velkomne og kan stige på bussen undervejs.

Se det fulde program her: 

Fredag 13. september 

Turen går over Storebæltsbroen og Fyn videre over Lillebæltsbroen til rasteplads Hylkedal, hvor vi skal have formiddagskaffe. Derefter fortsætter vi ned gennem Sønderjylland til Frøs-levlejren, hvor vi skal opleve de originale bygninger, der blev bygget i 1944 som fangelejr for danskere. Frokosten, som består af helstegt svinekam med tilbehør, spiser vi på Bov kro. Herefter krydser vi grænsen og kører ned til Danevirke, hvor vi kl. 15.00 skal have en guidet rundvisning. 

Vi går gennem Porten til Norden, langs Valdemarsmuren og op på Skanse 14. Danevirke, Nordens største fæstningsanlæg, er nok kendt af de fleste danskere fra deres skole-tid. Det blev benyttet og udvidet fra jernalderen til middelalderen over et tidsrum på ca. 700 år. 

Desuden blev det brugt af den danske hær i 1800-tallet. Danevirke er desuden kendt for, at ”vores” kong Valdemar den Store byggede en vigtig del, nemlig ”Valdemarsmuren” af brændte teglsten. Sidst på eftermiddagen kører vi til Landgasthof Tarp, hvor vi skal bo. Kl. 17.30-18.30 er der mulighed for gratis bowling/keglespil. Kl. 19.00 er der middag, som består af en 3-retters menu. Kl. 20.00-22.00 har vi vores sædvanlige sociale arrangement, hvor vi drikker kaffe og synger fra Højskolesangbogen. 

Lørdag 14. september 

Heldagstur til/i Vadehavet. Morgenmad kl. 7.00 hvorefter vi kl. 7.45 kører til halvøen Nordstrand. Herfra skal vi ud på en 1½ times sejltur forbi øen Pelworm og halligen Hoge til den yderste ø Amrum. Her skal vi på en rundtur med deres ”Letbane”, hvor vi har en guide med, der fortæller om øen og livet på en ø i Vadehavet. 

Kl. 13.00 er der frokost på øens kro. Der vælges individuelt fra det udleverede menukort. Der-efter er der lidt fritid, inden vi kl. 15.15 sejler videre forbi halligerne Langeness og Öland via øen Föhr til Dagebüll, hvor bussen venter og kører os retur til hotellet. Aftenen som fredag. Til orientering er halligerne øer, som ikke har diger og oversvømmes ved højvande.

Søndag 15. september 

Morgenmad kl. 7.00 og afgang kl. 9.00 til den danske kirke i Han-ved kl. 10.00. Her skal vi prøve noget nyt, nemlig at gudstjenesten foregår i en hyggelig kirkesal, som indrettes i et klasseværelse i Hanved danske skole. 

Håndboldkendere vil kende byens navn på tysk ”Handevitt”. Efter gudstjenesten kører vi via ”Istedløven” til St. Knudsborg, hvor vi har den traditionelle middag med hyggelige og spændende ritualer sammen med St. Knudsbrødre. Derefter hjemtur til Ringsted via en grænsebutik. Forventet hjemkomst til Ringsted kl. ca.19.30.

Praktiske oplysninger: 

1. Afgang fra Ringsted station kl. 7.30. 

2. Påstigning i Sorø over for ”Støvlet Katrines” hus kl. 7.50 samt i Slagelse bag stationen kl. 8.15. Giv besked 

3. Husk PAS og EURO 

4. Turen foretages i samarbejde mellem Grænseforeningen og AOF 

5. Pris i dobbeltværelse 3350 kr. og enkeltværelse 3550 kr. AOF sender opkrævning 

6. Prisen inkluderer buskørsel, broafgift, overnatning, morgenbufféer, frokoster, middage, aftenkaffe, foredrag, guider, entréer samt drikkevarer til frokosten på St. Knudsborg 

7. Det forventes, at alle er selvhjulpne eller har hjælper med 

8. Tilmelding senest 1. august til: Mogens Larsen, tlf.: 25 21 30 51, mail: 050943mkl@gmail.com eller AOF Syd-og Vestsjælland, tlf. 21 13 01 02, mail: mail@aof-sydvest-sj.dk