Se alle arrangementer

Generalforsamling

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af betyrelse jævnfør  § 5

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Eventuelt

NB: Forslag, der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage  før afholdelsen.

: