Se alle arrangementer

Generalforsamling og foredrag

Generalforsamling efter vedtægterne. Kl. 19.00 efter generalforsamlingen er der foredrag ved tidligere dansk generalkonsul i Flensborg, Henrik Becher-Christensen med titlen: Den praktiske side af genforeningen i 1920 – og tiden derefter. I 1920 blev Nordslesvig genforenet med Danmark. Det blev herefter oveladt til den danske og tyske regering at indlede separate forhandlinger om løsning af de mange praktiske, økonomiske og administrative spørgsmål, der var opstået ved grænsedragningen. Det drejede sig om stor og små problemer fra sivskær i Rudbøl sø, benyttelse af kirkegårdene i Bov og Hanved, samt den danske stats understøttelse af tyske embedsmænd, krigsinvalider, krigsenker m.m. Forhandlingerne mundede ud i traktaten af 1922. En traktat, der den dag i dag danner grundlaget for den fælles dansk-tyske grænseinspektion og vandløbsregulering. Der vil også blevet trukket nogle tråde op til nutiden og herunder også det aktuelle ’vildsvinehegn’ i Kollund skov.

Pris inkluderer kaffe og brød.