Se alle arrangementer

Genforenings - 101 års markering.

Arr.: Viborgegnens Grænseforening, Thorning Menighedsråd, Museum Silkeborg Blicheregnen, Thorning  Borgerforening.

Thorning Kirke

I Thorning afholdes et forsinket Genforeningsarrangement, der begynder med:

  •  Festgudstjeneste ved pastor Jørgen Løvstad
  •  Herefter et lokalhistorisk oplæg ved Genforeningsstenen på   kirkepladsen om Kjellerupegnens engagement i   grænsespørgsmålet op til Genforeningen i 1920.
  •  Vi går derefter over i præstegårdshaven, hvor der vil være et oplæg ved  generalsekretæren for Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen og fællessang under musikledsagelse af kirkemusiker Lene Tind  Ahrenfeldt .

Der serveres kaffe og kage der er gratis !