Se alle arrangementer

Tur til Sydslesvig

Dannevirke

I maj 2019 var vi inviteret til at aflægge vores venskabsforening SSF-Dannevirke et besøg. Desværre måtte dette aflyses på grund af corona-pandemien.

Vi har aftalt at gennemføre besøget den 29. maj 2021, som er samtidig med det Sydslesvigske årsmøde og håber da, at corona-pandemien ikke kommer til at stå i vejen.

Vores venner havde udarbejdet et besøgsprogram sidste år, men da vi endnu  ikke kender årsmødeprogrammet vil de først hen i foråret lave et nyt program.

Når vi ved mere vil vi orientere jer.