Se alle arrangementer

Juletur til Flensborg

Kaffe og rundstykker undervejs og ophold ved et grænsesupermarked. Tilbud om fællesspisning og om et programpunkt i byen. Særskilt tilmelding og betaling for deltagelse i fællesspisning. Efter en tid på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00 og forventer at være i Ringkøbing kl. 20.00. Pris inkluderer bus, kaffe og rundstykker.