Se alle arrangementer

Juletur til Flensborg

Undervejs kaffe og rundstykker samt ophold ved grænsesupermarked. Der bliver tilbud om fællesspisning og et programpunkt i byen. Særskilt tilmelding og betaling for
fællesspisning. Hjemme kl. 19.30.