Se alle arrangementer

Ukraine og Rusland, broderfolk med lang, fælles historie

Til februar har den russiske krig i Ukraine varet i ét år. Disse linjer skrives i december 2022, og ingen vil kunne forudse, hvad de næste par måneder vil bringe.

Grænseforeningen i Sorø har bedt Grænseforeningens tidligere direktør, Niels Henriksen, om at orientere om, hvad der historisk er gået forud for den nuværende konflikt mellem de to store folk, det russiske og det ukrainske, som jo geografisk og langt hen ad vejen også kulturelt er knyttet så tæt sammen.

 

For en del år siden deltog Niels Henriksen som indlægsholder i forbindelse med en international konference, som blev holdt i Odessa i Ukraine, og hvor han redegjorde for de nationale forhold omkring den dansk-tyske grænse, inviteret af Udenrigsministeriets daværende ”Demokratifond”. Og ved den lejlighed, midt i 1990’erne, satte han sig ind i de lokale forhold i Ukraine, som på det tidspunkt forekom ham aldeles ukendte, og som han sidenhen har fulgt med interesse.

 

For hvad kender vi i øvrigt til landet Ukraine? Det vil han forsøge gøre rede for på et møde, som bliver afholdt i lokale 111 på ”Værkerne”, Frederiksvej 27 i Sorø