Se alle arrangementer

Generalforsamling og foredrag

Kl. 18:00 Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Kl. 19:30 Foredrag. Hans Jørgen Bonnichsen, fhv. chefkriminalinsp.: Barn af grænselandet. Hans Jørgen Bonnichsen er selv et barn af grænselandet og vil i dette foredrag gennem familiens og egen – ikke altid lige lykkelige historie – fortælle om, hvilken betydning det havde og stadig har, og hvilke konflikter der opstår ved at være en del af to kulturer. Fortællingen begynder med det smertelige nederlag i 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland, der i hele 56 år var en del af det stortyske rige. Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt i mange familier og Danmarkshistorien, men med 2. verdenskrig, splittedes familier og tidene, helede ikke sårene. I 1955 blev muligheden for en fredelige sameksistens åbnet ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretallene nord og syd for grænsen mod sindelagskontrol og diskriminering. Foredraget er udarbejdet i samarbejde med Svendborg Folkeuniversitet. Arrangementet er støttet af A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål.

Pris inkluderer kaffe med brød.