Se alle arrangementer

Debatmøde

Dansker, tysker, europæer, verdensborger. Det dansk-tyske grænseland set i et regionalt, nationalt og internationalt perspektiv 100 år efter Sønderjyllands genforening/indlemmelse med og i Danmark.

Hvordan har grænselandet udviklet sig fra Kongeåen til Ejderen – forskelle og ligheder? Hvad kom der ud af det kulturelle dansk-tyske venskabsår Hvordan gøres grænselandet og mindretallene fra Kongeå til Ejder mere politisk interessant? Hvordan kan samarbejdet mindretal og flertal imellem styrkes yderligere? Hvordan kan vi påvirke regeringerne?

Indledere: Gitte Hougaard-Werner, Sydslesvigsk Forening; Hinrich Jürgen-sen, Bund Deutscher Nordschleswig; Peter Skov-Jakobsen, Grænseforeningen; Christian Juhl, Sydslesvigudvalget. 

Moderator: Mette Bock, tidligere formand for Grænseforeningen og tidligere kultur-og kirkeminister.