Se alle arrangementer

Højskoledag

Tema : “Genforeningen”
9.30 Kaffe og rundstykker
10.00 Morgensang - De forbudte sange v/ Tove Tersbøl
10.30 Henriette Jessen, formand for Den Nordslesviske Kvindeforening fortæller om foreningens spændende historie siden dannelsen i 1907.
12.00 Frokost
13.00 Frode Sørensen er født og opvokset i Toftlund. Han er fmd. f. Sprogforeningen, tidl. skatteminister og tidl. byrådsmedlem i Sønderborg mm. En glimrende fortæller holder foredraget : “Krig - Fred - Genforening”
14.30 Kaffe
15.00 Koncert på en gammel grammofon fra 1920. Lars Bang Andersen, som arbejder på Roskilde Dampradio, spiller tidens musik på den gamle grammofon. Desuden fortæller han om, hvordan den sønderjyske genforening prægede Roskildes foreningsliv.
16.00 Farvel og på gensyn.