Se alle arrangementer

Højskoledag

Højskoledag i Kulturhus Emanuel med temaet ”Genforening”.

09.30 Kaffe og rundstykke.

10.00 Morgensang- De forbudte sange v./ Tove Tersbøl.
Højskolesangbogen vil blive flittigt brugt dagen igennem.

10.30 Henriette Jessen, formand for Den Nordslesvigske Kvindeforening – den attende i rækken - fortæller om foreningens spændende historie siden dannelsen i 1907.

12.00 Frokost

13.00 Frode Sørensen er født og opvokset i Toftlund. Han er fmd. f. Sprogforeningen, tidl. skatteminister og tidl. byrådsmedlem i Sønderborg m.m. En glimrende fortæller holder foredraget: ”Krig – Fred – Genforening”

14.30 Kaffe

15.00 Koncert på en gammel grammofon fra 1920. Lars Bang Andersen, som arbejder på Roskilde Dampradio, spiller tidens musik på den gamle grammofon. Desuden fortæller han om, hvordan den sønderjyske genforening prægede Roskildes foreningsliv. Sin viden har han fra læsning af gamle Roskilde Dagblade fra genforeningsårene.

16.00 Farvel og på gensyn til næste år.

Højskoledagen er et samarbejde mellem Emanuels Café, Foreningen Norden TST, Grænseforeningen, Historisk Forening og Tidens Kvinder.