Se alle arrangementer

Højskoledag

9.30 Kaffe og rundstykker
10.00 Morgensang – De forbudte sange - v./ Tove Tersbøl
Højskolesangbogen vil blive flittigt brugt dagen igennem
10.30 Henriette Jessen, formand for Den Nordslesvigske Kvindeforening – den attende i
rækken - fortæller om foreningens spændende historie siden dannelsen i 1907.
12.00 Frokost
13.00 Frode Sørensen, født og opvokset i Toftlund, byrådsmedlem i Sønderborg, fmd. f.
Sprogforeningen, tidl. skatteminister
m.m.m. – en glimrende fortæller –
holder foredraget ”I.P. Nielsen 1873-1952 – Sønderjylland fra Genforeningen til retsopgøret.”
14.30 Kaffe
15.00 Koncert på en gammel grammofon fra 1920.
Lars Bang Andersen, som arbejder på Roskilde Dampradio, spiller tidens musik på
den gamle grammofon. Desuden fortæller han om, hvordan den sønderjyske
genforening prægede Roskildes foreningsliv. Sin viden har han fra læsning af
gamle Roskilde Dagblade fra genforeningsårene.
16.00 Farvel og på gensyn til næste år.