Se alle arrangementer

Udflugt til Bevtoft, Hans A. Krügermindesmærke og Folkehjem

Sognepræst Peter Heini Glistrup byder velkommen   og fortæller kort om Bevtoft sogn og kirke, herunder perioden med tysksindede præster.

Mogens Ladegaard fortæller herefter om Bevtoft, hans mors fødeby, under 1. verdenskrig samt euforien på Afstemningsdagen den 10.2.1920. Ude på kirkegården besøger vi Hans Krügers gravplads, han var ”konge af Sønderjylland” i sin kamp for at bevare danskheden. Vi når også lige at få et kik på Henriette Gubis gravsted, hun virkede som vandrelærer.

Kaffe og kage, som bestyrelsen medbringer, indtages ved bålhytten på parkeringspladsen.

Kl. 16,30: Afgang til Genforeningsparken ved Folkehjem i Aabenraa, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa, hvor vi ankommer til kl. 17.

Kl. 17,00: Svend Nielsen giver en omvisning på den nye Genforeningspark, indviet 15.juni 2020, og fortæller om monumenterne.

Kl. 17,45: Omvisningen fortsættes inde på Folkehjem, hvor Svend Nielsen viser de historiske rum og samlinger, herunder den berømte Billedsal med malerier af sønderjyske kvinder og mænd.

Kl. 18,30: Let aftensmad med snitter i Folkehjems restaurant. Der køres senest kl. 21 fra Folkehjem.

Bliver vi flere end 25 deltagere, kan man stadig deltage i alt det udendørs, men ikke inde på Folkehjem – men måske lettes restriktionerne for antal forsamlede inden døre til den tid! Derfor gælder først-til-mølle princippet, hvis man ikke får plads til at være med inde i Folkehjem, nedsættes betalingen til kr. 70.