Se alle arrangementer

Fischer & Fischer - far og datter fra det danske mindretal syd for grænsen.

Jørn Fischer fra Frederiksstad har sit daglige arbejde ved bagmandspolitiet i Itzehoe og kommer fra den tyske flertalsbefolkning. Han og ægtefællen satte deres datter i dansk skole, og siden blev Jørn Fischer formand for SSF Husum Amt. I dag er han medlem af forretningsudvalget i SSF Sydslesvigsk Forening, det danske mindretals folkeligt kulturelle forening, der i øjeblikke står over for strukturændringer.

Vi hører om det danske mindretals situation,  som Jørn Fischer ser den. Han følges denne aften sin datter Nele Fischer, der læser litteraturstudier i Danmark. Far og datter vil sammen fortælle, hvordan valget af skole kan føre til livsstilsvalg fra tysk til dansk - eller til dansk-tysk ? Hvem kan vælge? Kan man sætte en bindestreg og få det tyske og danske til at balancere?  Eller?

Bemærk, at Viborgegnens Grænseforening inden mødet med Fischer & Fischer samme sted kl. 19 afholder sin ordinære generalforsamling 2022.