Se alle arrangementer

Tid til en nordisk renæssance - foredrag ved Bertel Haarder

Tidligere minister i skiftende regeringer og medlem af Folketinget, Nordisk Råd og Europaparlamentet Bertel Haarder skriver om sit foredrag: 

For 160 år siden ønskede den nationalliberale regering en deling af Slesvig og en nordisk union. Det endte i tragedie og småstatssplittelse.

Men nu kan sårene heles og drømmene realiseres, hvis vi vil.

En historisk mulighed har åbnet sig efter Finlands og Sveriges ansøgning om Nato-medlemskab. Ligesom mulighederne for gensidig sprog- og kulturforståelse gennem øget adgang til nabolandskanaler

_________

Dette eftermiddagsmøde afholdes af Viborgegnens Grænseforening i samarbejde med NORDEN Viborg, Højskoleforeningen Viborg samt LOF i Viborg