Se alle arrangementer

Sønderjylland Fortæller - online

Bliv en bedre fortæller, mød nye mennesker og del din personlige fortællinger om afgørende øjeblikke i livet, yndlingssteder i grænselandet, identitet og oplevelser

Baggrund for Danmark Fortœller

I forsommeren 2020 gennemførte Dansk Folkeoplysnings Samråd og Nordisk Skole for Kunst og Sundhed 'Danmark Fortæller' som et virtuelt pilotprojekt sammen med blandt andet Grœnseforeningen.

Danmark Fortæller bygger på den folkeoplysende tradition om det levende ord og Grundtvigs ideer om, at man ikke kan sætte regler op for det ideelle menneskeliv, men at man først ser det, efterhånden som livet udvikler sig. Det kombinerer projektet med oprindelige folks tilgang til storytelling. Mange oprindelige folk har en fortælletradition, hvor tilhørerne ikke bedømmer historien og fortælleren, men svarer med en anden fortælling.Sådan foregik det i pilotversionen af Danmark Fortæller, hvor 20 mennesker mødtes virtuelt fem gange. De fleste af de 20 mennesker kendte ikke hinanden i forvejen.

Hvert møde blev gennemført i rytmen plenum-gruppe-plenum-gruppe.Plenummøderne havde Jens Larsen og Cæcilie Carlsen fra Nordisk Skole for Kunst og Sundhed som hovedværter.Efter første plenum fordelte deltagerne sig i grupper med 4-5 personer i hver. I grupperne fik hver deltager tre minutter til at fortælle en historie fra sit liv, som belyste et bestemt tema – f.eks. den første kærlighed. Hver gruppe havde en fortællevært, der deltog med sin egen fortælling, men som også var blevet forberedt i at facilitere udvekslingen af fortællinger. Efter hver fortælling kunne de andre kommentere, men ikke med kritik og opposition.

Grundideen er, at de øvrige deltagere skal hjælpe med at gøre historien bedre som fortælling eller bygge videre med deres egen fortælling.Efterfølgende rapporterede grupperne tilbage i plenum og mødtes til sidste i grupperne igen. Fysisk eller virtuelt.

Når skærmen skaber en safezone

Oprindeligt skulle Danmark Fortæller have foregået i fysisk samvær, men på grund af corona endte det på en virtuel platform.

”Sociale fællesskaber er en bærende værdi for folkeoplysningen. Corona-krisen forhindrer mange af de fysiske fællesskaber, men det bør ikke stoppe vores mulighed for at mødes om fælles interesser,” siger Carolina Maier, sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Man kunne have frygtet, at det digitale møde ødelagde intimiteten, men sådan oplevede deltagerne det ikke.

”Det er en gave at mødes, men det var skønt at opleve, at man også kan skabe et godt rum for fortællinger virtuelt. Det kan faktisk noget specielt. Nogle gange er man mere blufærdig, når man er fysisk samlet. Omvendt kan man føle sig i en 'safezone' bag skærmen. Jeg oplevede, at der skete noget mærkværdigt, som ikke var mindre intimt,” fortæller Søren Børsting, Højskoleforeningen.

Sønderjylland Fortæller skal skabe møder mellem mennesker på tværs af grænselandet, udbrede personlige fortællinger om det liv der leves i grænseområdet og styrke fortælletraditionen i grænseområdet.

Vi mødes 4 x 1 ½ time på zoom og en gang til et særligt afsluttende møde.

Sønderjylland Fortæller foregår ved, at ca. 20 mennesker fra grænselandet og på tværs af generationer mødes virtuelt via Zoom. Efter en kort introduktion til dagens emne, deles deltagerne ud i mindre grupper, hvor en fortællevært vil styre samtalen og give gode råd til, hvordan du fortæller din historie –og hvordan du lytter til andres!
Fortællingerne kan f.eks. handle om det at bo i grænselandet, afgørende øjeblikke i dit liv; mennesker, der har haft betydning for dit liv.

Det foregår på zoom kl. 16.30-18 på følgende datoer; 3. maj; 10. maj; 17. maj og 24. maj. Afslutning 3. juni med særligt møde.

Sønderjylland Fortæller udspringer af projektet Danmark Fortæller, der blev gennemført i 2020. Læs mere om Danmark Fortæller nedenfor.