Grænseforeningen Ungdom arrangerer ungdomsparlament

Grænseforeningen Ungdom afholder dansk-tysk ungdomsparlament i Kiel og København i anledning af Genforeningen 2020. Det sker den 27.-30. marts.

Grænseforeningen Ungdom, der blev stiftet i 2016, arrangerer Ungdomstopmøde i 2020.

Grænseforeningen Ungdom, der blev stiftet i 2016, arrangerer Ungdomstopmøde i 2020.

Foto: Grænseforeningen Ungdom

Grænseforeningen Ungdom afholder dansk-tysk ungdomsparlament i landdagen i Kiel og Folketinget i København i anledning af Genforeningen 2020. Det sker den 27.-30. marts. ’Ungdomstopmødet 2020’ skal skabe et forum for, at politisk engagerede unge fra Danmark og Tyskland kan knytte bånd. På programmet er bl.a. det dansk-tyske samarbejdes fremtid og grænselandets histories siden 1920 samt perspektiver herpå. Ungdomstopmødet, der finder sted i foråret 2020 over fire dage først i Kiel og senere i København, er støttet af Kulturministeriet. Ungdomsorganisationerne Europæisk Ungdom og Junge Europäische Föderalisten samt den slesvig-holstenske landdag og Folketinget indgår som samarbejdspartnere.