Grænseforeningens værdier og vision

Grænseforeningen arbejder ud fra værdier og en vision, som du kan læse her på siden.

Grænseforeningens vision

Erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland er en væsentlig inspiration for sproglig og kulturel mangfoldighed i en verden under forandring.

Grænseforeningens værdier

Grænseforeningen er en vigtig folkelig basis for den danske stats støtte til det danske mindretal i Sydslesvig og er uafhængig af partipolitiske interesser.

Grænseforeningen mener og siger

  • Demokrati, ytringsfrihed og ligeværd gælder for alle, også i forholdet til mindretal.
  • Forankring i egen kultur er en forudsætning for at have forståelse for andre kulturer.
  • Kulturelle mindretal er en vigtig ressource i et demokratisk samfund.
  • Dansk sprog og kultur styrkes i mødet med andre sprog og kulturer.