Gå til leksikonoversigt

H.P. Hanssen om Callø og Refslund Thomsens bortvisning

Kildetekster

Klar over at jeg ikke selv vilde kunne overkomme Arbejdet på Optantkontoret, havde jeg i Forvejen sikret mig Bistand af to unge Sønderjyder P.A. Callø og Kr. Refslund Thomsen. De var på grund af deres danske Sindelag under Köllerpolitiken bleven bortvist fra Latinskolen i Haderslev nogle Maaneder før de skulde op til Studentereksamen. En lignende Skæbne ramte den Gang 83 polske Latinskoleelever. Regeringen vilde spærre nationalsindede Danske og Polakker Adgangen til Universitetsstudier med de dertil knyttede Rettigheder. Undervisningsministeriet spærrede alle andre Gymnasier i Preussen for de bortviste Elever.

Callø og Thomsen rejste til København, hvor de tog dansk Studentereksamen og senere ved Nytaarstid 1907 statsvidenskabelig Eksamen. Med en Fremtidsgerning i Nordslesvig for Øje vilde de derefter afslutte deres Uddannelse med et Aars Studium ved tyske Universiteter. Min Anmodning om først i nogle Maaneder at assistere mig ved Arbejdet på Optantkontoret fulgte de imidlertid beredvilligt.

Kilde: H.P. Hanssen: Et Tilbageblik. Bind III, side 128.