Gå til leksikonoversigt

Kühl, Jørgen, født 1965, historiker og 2006-2021 var han rektor for rektor for A.P. Møller Skolen

Personer

Jørgen Kühl, der er født i Rendsburg, er student fra Duborg-Skolen i 1985, cand.phil. i historie fra Aarhus Universitet i 1990 og ph.d. sammesteds i 1994. Han var Museet ved Danevirkes første leder 1990-1999. I årene 1999-2006 var han direktør for Institut for Grænseregionsforskning, fra 2004 også institutleder ved Syddansk Universitet. I 2018 blev han honorær professor med speciale i forskning i mindretal på Europa-Universität Flensburg. Derudover har han bl.a. været konsulent for EU, Europarådet og Irlands uddannelsesstyrelse.

Jørgen Kühl har især forsket i dansk/tysk og europæisk samtidshistorie med speciale i mindretalsforhold. Han har skrevet en lang række artikler og bøger herom, bl.a. En europæisk model? : nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000 (2002), Danevirke – Nordens største fortidsminde (1999) og SSW 1948-2023 - det danske mindretals politiske historie i Slesvig-Holsten (2023), sidstnævnte sammen med Martin Klatt. 

I perioden 2006-2021 var Jørgen Kühl rektor for det nye danske gymnasium og fællesskole A.P. Møller Skolen i Slesvig by.