Gå til leksikonoversigt

Mejerivæsen

Begreber

I 1865 blev 11 gårdejere i Pøl enige om at oprette det første fællesmejeri i Sønderjylland efter dansk forbillede. Hidtil var mælkebearbejdningen foregået på de enkelte gårde, og de holstenske herregårde havde været førende i mejeribrugets udvikling. I de følgende år blev der oprettet 13 fællesmejerier på Als og Sundeved, hvor mejeridriften spillede en større rolle end i det øvrige Sønderjylland. I 1884 blev det første sønderjyske andelsmejeri oprettet i Mejlby ved Lintrup. Frem til 1920 blev der, med centrifugen som det teknologiske grundlag, oprettet 134 andelsmejerier i Sønderjylland.

Med mekaniseringen af landbruget efter 1950 forsvandt grundlaget for de små andelsmejerier, og mejerisektoren gennemgik en massiv strukturrationalisering. Sønderjylland gik forrest i denne proces med dannelsen af mejeriselskaberne Sønderjylland Øst og Haderslev Vesteramts Mejeriforening i 1963. I 1965 fulgte oprettelsen af Mejeriselskabet Sydvest og i 1966 Sønderborg Omegns Mejeriselskab. I 1970 blev Mejeriselskabet Danmark oprettet, med Sønderjylland Øst og Haderslev Vesteramts Mejeriforening som de største deltagere. Antallet af sønderjyske andelsmejerier blev på den vis reduceret fra 116 i 1950 til 12 i 1989. I 2024 driver mejerikoncernen Arla fire mejerier i Sønderjylland, mens Naturmælk i Broderup drives som selvstændigt økologisk andelsmejeri.

Af Morten Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.

Litteratur: Claus Bjørn m.fl.: Dansk mejeribrug 1882-2000. 1982. Hans Schultz Hansen: Det sønderjyske Landbrugs historie 1830-1993. 1994. Jochen Bracker i: Schleswig-Holstein Lexikon.