Gå til leksikonoversigt

Sønder Starup Kirke

Steder
Sønder Starup Kirke

Sønder Starup Kirke er oprindelig opført i frådsten, senere kom tårn og våbenhus til i munkesten.

Foto: Hjart, CC BY-SA 4.0

Kirke ved sydbredden af Haderslev Fjord, ca. 4 km øst for Haderslev. Sønder Starup Kirke, der noget usædvanligt er opført i frådsten, dateres til ca. år 1100 og er hermed en af de ældste stenkirker i Danmark og antagelig den ældste i Sønderjylland. Den består af apsis, kor og et treskibet skib som en basilika; i 1400-tallet erstattede et nyt tårn det oprindelige vesttårn.

Kirkens placering og overraskende størrelse skal formodentlig knyttes sammen med tilstedeværelsen nær kirken af en betydelig ladeplads, som kendes fra anden halvdel af 1000-tallet. Denne kan have skaffet det økonomiske grundlag for kirkebyggeriet, der måske er opført af en lokal herremand. Udgravninger har påvist landsbyen Sønder Starup, der fra begyndelsen af 1000-tallet til engang i 1300-tallet har ligget ved fjordbredden.

I årene 1908-1918 blev kirken omfattende restaureret, hvorunder sideskibene blev genskabt. August Wilckens (1870-1939) udsmykkede den med kalkmalerier ud fra fragmenter af kalkmalerier fra den tidlige middelalder.

Foran kirken står i dag en runesten med indskriften "Eriks kummel" (dvs. Eriks gravminde).