Gå til leksikonoversigt

Vel mødt igjen, kong Frederik! ved Hæren. Digt af H.P. Holst

Kildetekster

Digt af H.P. Holst forfattet midt under Treårskrigen på opfordring af major W. Læssøe og sunget i anledning af en militærparade den 18. september 1848 på Lerbæk Mark ved Vejle, som Frederik 7. deltog i. Paraden fandt sted, efter at der den 26. august 1848 var aftalt våbenhvile med slesvig-holstenerne og Preussen. Digtet slutter med ordene "Det skal ei ske" med henvisning til forslaget om at løse det sønderjyske spørgsmål ved en deling af Sønderjylland, som Martsministeriet og mange meningsdannere på det tidspunkt gik ind for.

1. Vel mødt igen, Kong Frederik! ved hæren.
Til kamp beredt den venter kun dit bud.
Hvor stævnet blodigt var, vi frelste æren -
Lad os da trøstig fægte striden ud!
Giv intet bort, thi vid, før du skal miste
En fodsbred jord af dine fædres land,
Føør vil vi alle kæmpe til det sidste,
Før vil vi alle falde som een mand!

2. Og hvis dit blik i disse tætte rader,
Har søgt forgæves mangen kammerat,
Beklag ham ej! Vær stolt af ham som fader,
Og husk, for dig han døde som soldat.
I dødens stund og skilt fra sin kære
Hans sidste suk gjaldt fædrelandets ret,
Hans sidste tanke var din krones ære -
I kamp for den vil ingen blive træt.

3. Se her er nok, der vil udfylde pladsen!
Se her er nok, der kæmpe vil som han,
Men ikke een der er i hele massen,
Som vil se delt dit skønne fædreland!
"Det skal ej ske!" det løfte har du givet,
"Det skal ej ske!" fra folket lød igen!
Og, kongen tro i døden som i livet,
"Det skal ej ske!" vi sværge her som mænd!