Gå til listen over genforeningssten

Dybbøl Skanser (2)

Sønderjysk Kommando, 1. Bataljons befalingsmænd og menige lod dette mindesmærke rejse i 1920 på Skanse II, hvor denne bataljons daværende mandskab havde udvist et udsædvanligt mod og stor dygtighed i kampene ved Dybbøl i 1864.
Oberst C.C.F. Moltke, Sønderjysk Kommando har bestemt indskriften på malmpladen, som er fastnaglet den øverste sten.