Gå til listen over genforeningssten

Spang

Med tilslutning fra hele landsdelen blev genforeningsmonumentet, udført af billedhugger Jens Lund, København i Spang afsløret den 15. juni 1937.
Indskrifterne er forfattet af Valdemar Rørdam. Monumentet er trekantet.
Det var Danske Samfund for Ulkebøl Sogn (formand domæneforpagter J. Lorentzen, Rønhave), der havde taget initiativ til monumentets rejsning med bistand - også økonomisk - fra Ny Carlsberg Fondet. Tidligere lå der på pladsen et bomhus fra tyskertiden, der både var uskønt og udansk og til gene for trafikken. Lorentzen anmodede amtet om at fjerne huset og få grunden overladt som plads for genforeningsmonumentet. Ikke blot sørgede amtet for nedrivningen, men påtog sig udgifterne ved pladsens omdannelse til et anlæg, udført efter tegning af havearkitekt C. TH. Sørensen, København.