Gå til leksikonoversigt

1524 Frederik 1.'s håndfæstning

Kildetekster

Uddrag af Frederik 1.'s håndfæstning af 6. maj 1524 - bekræftelse på hertugdømmernes uafhængighed.

Skønt fyrstendømmet Slesvig går til len af Danmarks rige, skal indbyggerne ikke kunne appellere uden for landet, men lade deres retssager afgøre af os, vore prælater, råder og ridderskab i fyrstendømmerne Slesvig og Holsten.

Indvånerne i de nævnte fyrstendømmer skal, hvad enten de er kirkelige eller verdslige, ikke være pligtige til at tjene uden for de nævnte fyrstendømmer eller at yde følge eller hjælp, hvis ikke det sker for sold. Ingen fra disse lande skal i sager, der gælder liv, ære og gods, stævnes af os for en domstol uden for fyrstendømmerne, ej heller dømmes af nogen dansk eller udlænding.