Gå til leksikonoversigt

1784 Dietrich Hermann Hegewischs motto

Kildetekster

... elsker Eders Fædreland over alle Ting, og hvad er Eders Fædreland? Alle Kongens Lande, Danmark, Norge, Holsten og Island, intet undtagen; lad den daarlige Forskiæl imellem at være Dansk, Norsk, Holstensk ophøre, vel er nogen Forskiæl imellem Eders Sprog, men Gud forstaaer Eder alle, een Konge behersker Eder alle; frygter Gud, ærer Kongen.

----

Efter Peter Friedrich Suhm: Historien af Danmark, Norge og Holsten. København, 1776. Ordene blev ordret oversat til tysk og anvendt som motto af Dietrich Hermann Hegewisch i hans bog "Über die gegenseitigen Pflichten verschiedener unter Einem Oberhaupt vereinigter Nationen" (Om de gensidige pligter for forskellige nationer, der er forenet under et overhoved).