Gå til leksikonoversigt

1807 De brødre som er værdige til det danske navn

Kildetekster

Vort løsen skal være som på hin uforglemmelige 2. april (1801): "Gud, konge og fædreland". Og det skal lyde fra Nordkap til Elbens strande kun af en mund, med digterens ord:

Vi sværge til Frederiks Banner
At gange frimodig i Krig.
Hvad enten mod Vold eller Tyranner,
Mod krybende Falskhed og Svig.
For Daniens Tryghed og Ære
Vil ingen den seneste være.
Ei Staal, og ei Guld, ikke Lænker og Baand
Skal vriste vort Vaaben af blødende Haand.
Vivat (leve) Christian og Frederik
De vil kun Fred. Man tvinger dem til Krig -
Det ved Du, alhersker. - Og send os Sejr.

I alle trofaste danskeres navn,
A.R. von Brincken

Ugebladet "Lyna", Haderslev 1807. Original delvis på tysk, delvis på dansk.