Gå til leksikonoversigt

1813 Brev fra Eckersberg til J.F. Clemens

Kildetekster

Uddrag af brev fra Rom til J.F. Clemens (sommeren 1813):

Nu har jeg havt nok at bestille med hidindtil at løbe omkring for at se den ganske talrige Mængde af herlige Kunstværker, Antike Monumenter, Kirker, Egne og andre Mærkværdigheder, ja, jeg maae tilstaae, at Rom rigtignok er i den Henseende den første Stad, hvilken Nydelse at se det forunderlige Koliseum, de mange Antike Templer, Triumpfbuer, og des lige  siden Museum Clementium. Raphaels Loger og den beundringsværdie Petrikjirke. Naar man har set det mageløse Museum i Paris (som kuns er lidet imod dette) finder man vel intet fuldkomnere meere, hvad Malerie og Billedhuggerie angaar, thi det allerbedste findes egentligen her, men Levningerne af den ældgamle Bygningskunst, ere her mest at beundre. Rom synes i flere Henseender at være skikket til et Sted, hvor de skjønne Kunster bedst kan studeres, overalt seer man noget kunstigt, ved hvert Trin man gjør, møder man noget skjøndt".