Gå til leksikonoversigt

1839 Brev fra Blicher til P.C. Koch

Kildetekster

Spentrup 21. August 1839

Ven Dannemand! Dit sidste hjertelige Brev modtog jeg iaftes paa Sengen; det afkortede mig ikke saa lidt af min Nattesøvn. Jeg havde allerede anmeldt Dit Dannevirke i "Jyllandsposten" og skal nu gjøre ligesaa i "Københavnerposten". I den første vil snart læses min "Plan til Almenværning" i Danmark. Kongernes Konge give sin Velsignelse til vore Bestræbelser. Snart haaber jeg at vise min gode Villie paa ny i Dit Danneværk; jeg skal dog føre en Steen til Volden. Du bringer mig ogsaa nogle til Danneborgen på Himmelbjerg! (Jeg har senere, med Hensyn til Exercertiden og Markarbejde, foreslaaet til de aarlige Samlingsdage 23., 24. og 25. Juny. Vi faae nu see, hvad man tager herpaa).

Efter Din Opfordring kalder jeg Dig Du og venter det samme af Dig. Lad os drikke Dus i en ædel og aandelig Viin - Begejstring for Fædrelandets Frelse og Vel, - dette være vor Rus!

Din St. Blicher