Gå til leksikonoversigt

1863 Adresse fra Haderslev Communalbestyrelse til Christian 9.

Kildetekster

... Deres Majestæts uforglemmelige Forgænger (Frederik 7.) kæmpede i hans femtenårige Regering mandig for at frede Rigets Rettigheder; men hvor mandig han stred, lykkedes det ham ikke at bringe Kampen til Ende. I en skjæbnesvanger Tid kaldes Deres Majestæt til Thronen, netop i et Øieblik, da, afseet fra alle ydre faretruende Forhold, høisalig Kong Frederik med Folkets udvalgte havde forberedt, men ei endnu stadfæstet en ny Forfatning, af hvilken Alle lovede sig Rigets Frelse.

Denne begyndte, men endnu ikke fuldendte Kongedaad har Deres Majestæt nu fuldbyrdet, idet Deres Majestæt har sat Deres kongelige Navn under den af Folkets Udvalgte nylig vedtagne Fællesforfatning, som, foruden at den værner om den af den høisalige Konge Folket skjænkede Frihed, kan bliv og, det haabe vi tilvisse af Deres Majestæt, ogsaa vil blive udviklet til at danne en fast og uopløselig Forbindelse mellem den danske Kronland Slesvig og det øvrige Danmark.

Dannevirke, den 25. november 1863