Gå til leksikonoversigt

1864 Bismarcks udkast til forslag om at spørge befolkningen af 17. juni

Kildetekster

De preussiske befuldmægtigede har allerede flere gange ytret, at konferencen for at komplettere de informationer som behøves burde være oplyst om ønskerne hos befolkningen i det land hvis fremtid er genstand for konferencens overvejelser.

Ledet af denne overbevisning forlanger de preussiske befuldmægtigede - i overensstemmelse med deres regerings direktiver - at Slesvigs befolkning bliver spurgt med henblik på de dispositioner som skal træffes i denne forbindelse, og at man ikke afgør en del af eller hele denne befolknings skæbne uden at dens ønsker forinden loyalt er konstateret. ...